Hur blir jag medlem i Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets?

Som medlem i Svenska Jägareförbundet så blir du per automatik medlem i den krets som har hand om ditt geografiska område. 

Förutom att man får en mängd förmåner bl.a. värdefulla försäkringar, tidningarna Svensk Jakt och Svensk Jakt Nyheter ingår man i en organisation med gemensamma intressen att bevaka. Ju fler medlemmar vi blir i Jägareförbundet ju större möjligheter har vi att påverka beslutsfattarna och ju större möjligheter har vi att anställa specialister som bevakar jaktintressena och ger service till medlemmarna.

KOSTNAD? Det finns olika typer av medlemskap. Helår med Svensk Jakt kostar f.n. 600 kr, utan tidningar 300kr. Ungdomsmedlemskap med tidning kostar f.n. 300 kr.

För mer information eller för att teckna ditt medlemskap --> Klicka här!