Tredelad kron
Hej!

Vår motiverade och drivna styrelse med den erfarenhet som den gemensamt besitter vill genom denna sida presentera vår verksamhet för dig.

Du som tillhör Nv Skånes Jvk av Sv. Jägareförbundet!
Vi har nu arbetat en tid med att arrangera intressanta och trevliga arrangemang som främjat jakt och jägare i vår bygd.
Tillsammans är vi ca 1.800 personer i olika köns och åldersfördelning, en imponerande resurs!

Via denna sida kan du följa vårt arbete och se våra ambitioner
omsättas i praktiken genom våra trevliga arrangemang. Allt för att
visa att vi tar det givna förtroendet på allvar!

Vår ambition är att vara synliga och nåbara för kretsens medlemmar,
varande och blivande. Vi tar tacksamt emot dina förslag, tankar och idéer så att vi
tillsammans kan bredda och utveckla vårt fina kretsarbete. 
Var med och påverka och känn dig delaktig på riktigt!
Du är viktig och mycket varmt välkommen till kretsens arrangemang och sammankomster.
Givetvis är dina anhöriga, en intresserad vän, ev framtida jägare/medlemmar lika välkomna!

Styrelsen.
Här nedan kan du ladda ner de stadgar som Svenska Jägarförbundets kretsar följer: