Årsmöte med Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets...
 
 
Kretsens medlemmar och övriga intresserade samlades traditionsenligt i gamla Lydestad skola efter stadgeenlig kallelse. I februarikylan välkomnades tillresande av flammande marschaller, Kretsens fina roll-up-standar med ny logga och väl inne mötte leende styrelsemedlemmar med personliga hälsningar.
 
Mötet var väl förberett i lokal och med tekniska hjälpmedel. Husmor Lisa serverade en välsmakande kvällstaffel över dukat bord till tindrande stearinljus, allt för att ge bästa mottagande i vår anrika jaktvårdskrets. Mingel, glada skratt och igenkännanden lät inte dröja och över rykande kaffe steg stämning och förväntan. 
 
Årsmötet öppnades av  ordföranden Lars Hall, vilken strax överlämnade klubban till kvällens mötesvalda ordf/Stefan Fahlstedt. Verksamhetsberättelse, resultat/balans, revisionsberättelse godkändes och lades till handlingarna. Nya val förrättades efter förslag från en väl förberedd valberednings gedigna arbete. Nya ledamöter valdes och dessa återfinns snarast möjligt på Kretsens hemsida (www.nvsjaktvardskrets.se). Lars Hall återfick klubban med förnyat förtroende för ett nytt verksamhetsår. Efter tack till mötesordf och avgående styrelse avslutades årsmötet med kallelse till nyvald styrelses konstituerande sammanträde.
Det nära samarbetet med Studiefrämjandet/Hbg beseglades genom närvaro av dess välkände företrädare Ulrik Alm. 
 
Till en påkallad bensträckare erbjöds ett förnämligt lotteri. Välkända Laksen jakttillbehör lämnade möjlighet att vinna högkvalitativa vinster i form av gevärsfodral samt ammunitionsväska i helskinn! Som om detta inte var nog, erbjöd Söderåsens Shooting Event (Wrams Gunnarstorp) ett förnämligt övnings-skyttepaket på den välkända skjutbiografen! Totalt vinstvärde för Kretsens medlemmar hamnade runt 9.000:- Vi säger Tack & Hat`s off!
 
Kvällen övergick i förfriskningar och därpå hälsades kvällens föredragshållare välkommen. Gästande Carl Pfeiff presenterades med sin bakgrund som viltmästare, jakt/jordbruksförvaltning på Hargs bruk och Skogssällskapet. Föredraget kretsade kring vildsvinsförvaltning, styrning, utfodringsfrågor, problem och åtgärdsförslag i jordbruket. Under föredraget lämnades möjligheter att ställa frågor och lämna personliga erfarenheter. Avslutningsvis presenterades foderspridaren FeedCon/Nordic Gamekeeper. Mötet uppskattade ett trevligt och intressant utbildningstillfälle och en vältalig föredragshållare.
 
Avslutningsvis tackade vi varandra för en trevlig kväll tillsammans, som jägare brukar, innan hemfärd i kvällskylan...