Årsmöte 2017


Det blev en lyckad tillställning när kretsen i Nordvästra Skåne höll sitt årsmöte!

I annalkande skymning anlände medlemmar och intresserade till ett av styrelsen väl förberett möte. Spelande billjus ringlade vägen ner mot lokalen hos Lisa, i Lydestad gamla skola, och flammande marschaller som en välkomst-gest! Knappt innanför dörren slog stugvärmen, kaffedoften, ”kvällsmaden” och de trivsamma skratten till – så brukar vi ha det…

Det blev snabbt fin stämning runt borden och de gott 40-tal tillresande fick umgås och köpa lotter ur ett eminent och tillika välsmakande lotteri. Husmor Lisa hade förberett lokal, dukning och servering. Inte att undra på att vi har mötes-traditionen här!

Årsmötesförhandlingen vidtog och leddes av mötesordförande Stefan Fahlstedt, vilken vant slog klubban i bordet efter en noggrann dagordning. Alla val och redovisningar avlöpte med mötets enhälliga gillande. I mötets sista del återlämnades mötesklubban till styrelsens (omvalde) ordförande, Lars Hall, att avluta det som varit och starta ett nytt verksamhetsår.

Under en kort bensträckare luftade somliga sig på sitt sätt, andra på annat sätt men flertalet på kaffetårens sätt, medan tekniken förbereddes till bildvisning.

Så blev det dags för kvällens tema om dov-vilt. I ett snarlikt mini-brööl tog viltmästare Dan Jönsson ton, varefter den samlade flocken slog sig tillrätta med nyfikna och klippande öron. Vant och kompetent lotsade Dan oss runt på sitt arbetsställe, Maltesholms gods, och berättade om sin start, dåvarande förutsättningar, och vad som ägaren vill förändra. Dan poängterade samverkan mellan ägare, personal, skogen-jorden-jakten som fundament. Fantastiska bilder på fantastiska djur visades och fick nästan liv på nytt! Kvällens resa berättade vidare om hur en ny förvaltningsplan tagits fram och om styrningen av den ansenliga stam som en lyckad föryngring inneburit. Vikten av viltvårdsåtgärder, stödutfodring och samverkan med grannar poängterades och många tankar och förslag lämnades oss till att inspirera i eget viltvårdsarbete. Så blev det frågor och svar. I takt med kvällens hemgjorda pekpinne dirigerade Dan och gav svar på tal! Vi glömde tiden för ett par timmar men kunde avsluta och lämna möjligheter till eftersnack, så klart, innan hemfärd i marschallernas varma avsked…

Vi säger tack till Dan och varandra för en trevlig kväll tillsammans – Ett memorable moment som vi väl ska vårda!  

Tack till också alla i styrelsen som på olika sätt hjälpt till med planering och genomförande…
Helsingborg i februari 2017,  Lars Hall/ordförande