Rapport Årsmöte Lydestad 2018

Rapport Nordvästra Skånes Jaktvårdskrets av Svenska Jägareförbundet.
Årmötet hölls traditionsenligt på Lydestad gamla skola där vi funnit en trevlig lokal med en trevlig atmosfär som passar oss alldeles utmärkt.

Redan när portarna slogs upp fylldes lokalen upp och vi får tacka alla som kom för ett trevligt årsmöte med både matnyttig information om kretsens arbete och ett ypperligt föredrag av Thomas Ohlsson, jaktvårdskonsulent och ansvarig för att ha tagit fram HandlingsplanVildsvin 2017.

Mötet öppnade inom utsatt tid och punkterna arbetades av i en snabb och effektiv takt, men det fanns trots detta möjlighet för medlemmarna att komma med frågor och tankar som mottogs väl av både styrelse och andra mötesdeltagare. Ett speciellt tack vill vi rikta till Studiefrämjandets representant, Ulrik Alm, som inte bara tillförde mycket intressanta tankar utan dessutom varit mycket behjälplig för kretsen i att tillhandahålla lokal för styrelsens möten, stort tack hälsar en tacksam styrelse och vi hoppas på ett lika bra samarbete i framtiden.

Efter årmötet var avklarat fick deltagarna en välbehövlig bensträckare och en fika i form av bullar med tillbehör och dryck. Stämningen var god och nya kontakter och vänskaper skapades utan tvekan denna kväll.


Strax efter fikan drog Thomas Olsson igång sitt föredrag och inte bara var det informativt, det innehöll klara förslag för att handskas med vildsvinsjakten och att effektivisera dess jakt, nya tankar kring samarbetsjakt och konkreta idéer som många av oss kanske kan genomföra på våra egna marker och i våra jaktlag.


Vi i styrelsen vill tacka alla som deltog, Thomas Olsson för ett ypperligt föredrag, husmor Lisa för ett bra arbete med fikat och lokalen och inte minst önska våra medlemmar ett gott jaktår 2018!


Vi ses på kretsen evenemang under 2018!