Andjakt 2016


Jakt i liten skala är både trivsamt och spännande. Dessutom påfallande effektivt. Det är enklare att obemärkt ta sig ut på marken och ställa ut skyttarna lugnt och stilla. Provar man en ny jaktform känns det tryggt att bara vara ett litet sällskap där man har möjlighet att ställa frågor och få tips.
Jaktvårdskretsens andjakt sista söndagen före jul, 18 december 2016, var ett sådant exklusivt arrangemang. För en subventionerad summa, 600 kr per person, erbjöds kretsens medlemmar att prova på uppflogsjakt och kvällssträck på ett par dammar utanför Glumslöv.
Jaktledare Rasmus Knutsson från jaktvårdskretsens styrelse, jämte dagens jaktvärd Kristoffer Bieder, guidade de sex skyttarna. Eftermiddagen inleddes med uppflogsjakt. Änderna lyfte högt och fint, och sällskapet räknade ihop ett knappt tiotal fällda fåglar när bössorna hade brutits. Sträckande grå- och kanadagäss stod också på listan över tillåtet vilt, och här sköts även en kanadagås.
Så blev det kaffe, kaka och jaktsnack, innan man ställde ut i skymningen för att vänta på kvällssträckande änder. När solen sjunkit bakom Öresund hade ytterligare ett drygt tiotal fåglar fällts.
Jakten avslutades med viltparad, stilenligt inramad med granris och sprakande eldkorgar. Över en skål het soppa avrundades dagen. Gladast av alla var den medlem som aldrig tidigare hade jagat fågel men som fint nog svarade för flera av änderna på paraden.