GIGANTERNAS KAMP I DYREHAVEN


Traditionen fortsätter!

Både vad gällde urtidsgenernas drifter med mäktiga ka-brak i hornkronor och styrkedemonstrationer, men även vad gäller Nv Skånes Jaktvårdskrets och det fleråriga samarbetet med Dyrehavens kunniga företrädare genom vännen Finn Sakslev!

I specialchartrad buss samåkte ett trettiofemtal förväntansfulla, som alla hade högt ställda krav på att få vara med om ekande Kronvilt-bröl, storslagen miljö och magnifika Dov och Sikavilt, till danska viltparken i ett perfekt höstväder. I resesällskapet fanns deltagare från våra lokala viltvårdskretsar, engagerade intresserade, jägare, fotointresserade och tillresande från andra Skånska kretsar. Särskilt roligt att Malmö Viltvårdsförening deltog med en egen liten hjord av medlemmar – kul för kommande förslag om utbytesarrangemang!

Vandringen i parken inleddes med ett besök i slakteriet och därefter öppnades dörrarna till fällhornsladans skatter av praktfulla troféer och själv-fällda sådana. En inspirerande start som satte fart på samtal mellan samtliga.

Kunnigt och erfaret guidade Finn och hans medhjälpare oss ut bland viltet medan skuggor spelade och sänkte sol till skymning. Över trettio års erfarenhet av parken och viltet blev till levande berättelser mellan stoppen. Under transportsträckorna var det inte att ta miste på intryck, glädje och behållning!

Kronviltet var på bästa brunst-humör och utövade sin myndighet med kraft. Inte mången hind tilläts smyga undan och i stundtals skritt hölls hjordar samman och eventuella utmanare på avstånd. Brölen gjorde varje scen till en egen föreställning!  Slutscenen blev en verklig Grand Finale då flera giganter brakade ihop med sina kronor – en lommade besegrad bort medan de två återstående fortsatte kampen bortom kullar och vår insyn!

Vi säger tack för föreställningen, tack till alla deltagare, tack till Finn och lyfter våra hattar för vilt och viltförvaltningen i Dyrehaeven tillks vi ses nästa gång!

Sista ”braket” blev dock oregisserat då HH-färjan brakade in i Hbg-piren! Vi är tacksamma att vi kom säkert tillbaka på landbacken och lyfter gärna på hatten även för vår chaufför från Hyllinge Buss som helt otroligt lyckades backa av fartyget!

Vännen Finn har lämnat en eftertext som ”faktaruta” och vi kan även bjuda på foto av vilt & deltagare i vårt galleri.

Till Sist: På gensyn och Välkomna till nästa Kretsarrangemang (Annelund 6/10)

        Hälsningar – Kretsstyrelsen!

 


Totalt finns ca 45-57 kronhjortar över spets i hägnet. Av dessa är ca 25 st 5 år eller äldre. Där är ungefär 17-18 brunstplatser i hägnet – som var och en har en stor hjort som innehar reviret. De starkaste hjortarna lägger beslag på de bästa platserna där fodret och miljön är den bästa – eftersom hondjuren vill vara på den platsen. Under brunstperioden sker det hela tiden byten mellan bästa plats och teaterstycket visar sig varje dag!

Totalt skjuter man ca 1-4 kapitala 12-åriga hjortar varje år. Av de yngre hjortarna låtar man ca 10-12 spetsar bli 2 år och där reducerade till ca 6-7 st. Vid tredje levnadsåret tar man bort ytterligare 1-2 stycken. De hjortar som lever vidare (ca 5st) planeras leva till 12 år – men här har naturen sin gång. Någon dör av skador under brunsten, andra slutar utvecklas, och ett fåtal dör av okänd anledning.

Den jakt som bedrivs sker av Dyrehaven och Kungahuset i Danmark. Kungahuset blir informerat hur många hjortar (kron, dov, sika) som är till avskjutning och planerar därefter sin egen jakt. De skjuter, utöver några kapitala kronhjortar, ett par stora dovhjortar och en sikahjort varje år.

Den övriga jakt sköts av Dyrehavens 3 jägare som står för hela avskjutningen och arbetet i slakteriet. Under perioden från den 1 september till den 15 mars sker en mycket noggrann selektering och avskjutning – på detta sätt blir det aldrig skjutet ett tillfälligt djur.

 

Bild 1 -2: Toke & Oskar. Var de sista hjortar som sågs under turen. Dessa hade en hornutväxling strax innan busspåstigning hem igen.

Bild 3: Leopold. Den abnorme vi såg längre in i skogen.

Bild 4. Pollux. Sågs på slätten vid foderhuset. En av de starkaste hjortarna.

Bild 5. Bertram. Sågs på slätten där vi hade fikapaus.

Bild 6. Viktor. Sågs strax innan vi gick upp till slottet.