Bockjakt 2017

Rapport Dyrehaven 2017

”Taggade jägare bland kronor på huvud och rot…”


Jaktvårdskretsens årliga exkursion till danska Dyrehaven blev till en spännande, lärorik och inte minst trevlig tilldragelse, precis som det brukar!

Kronhjorten, Cervus elaphus, upphör inte att fascinera! Detta magnifika vilt följde inlandsisens nordliga rörelse för ca 11.000 år sedan till skandinavisk breddgrad. Under färden hade kronviltet följe med bl a vildsvin och rådjur. Idag är arten på tillväxt i stabiliserad stam.

Jägersborg Dyrehaves bestånd omfattar kron, dov och sikavilt. Ett noggrant avelsarbete och en kunnig förvaltning ger besökare många oförglömliga minnen ur dess viltstam. Idag leder HKH Prins Henrik arbetet i Dyrehaven. Området är tillgängligt för allmänheten under naturlig varsamhet. Jägersborg Dyrehave är beläget strax norr om Köpenhamn och helt nära populära Bakken. Området är ca 3 x 3 km stort. En rejäl promenad!

Årets resa lockade ett 20-tal intresserade deltagare. Kretsen stod för båtbiljett medan samåkning tillämpades och en modest kostnad för bensin lämnades förarna.

Årets deltagare var mest nya ansikten. Dessa, och återkommande deltagare, blev till en snabb förbrödring i en spänning och förväntan på kvällens vilda föreställning. Utöver oss tillresande fanns över 2000 hjortvilt naturligt deltagande och ”på tå”.

Kretsens ordförande hälsade kort välkomna och berättade om historiken. Området räknar en årlig tillväxt om ca 700 vilt. Dovviltet dominerar. Danska kung Christian V (1646-1699) bestämde sig för att anlägga en jaktdomän på denna plats. Kungen avsåg bedriva den dåtida populära ”Parforce-jakt” som innebar att driva vilt i bakhåll och ur detsamma sedan sticka viltet med långbladig kniv, t ex hirschfänger, eller liknande. Denna jaktform blev kungens egen död då han 1699 dog i en jaktolycka efter envig mellan sig själv och en stångande hjort. Platsen är belägen nära nutida viltbod och slottsbyggnad.

Eremitage-slätten kan beskådas i anslutning till slottet (Eremittaget) och tornar konungsligt upp sig mot horisonten. En paradox är att detta område i äldre tid var en plats för kontemplation och stillhet! Slottet uppfördes 1736-1738 som en variant av en nutida jaktstuga! Jaktsymboler ur historisk tid pryder slottet med Diana/Artemis som attribut. 1700-talets välpudrade aristokrati ersatte eremitagets ursprungstanke på ett kanske vilt vis och ”jaktstugan” fylldes av också glans och flärd.

Många pampiga träd planterades under mitten av 1700-talet under den engagerade trädgårdsarkitekten Von Langens ledning. Under en rundtur strosar besökande under valv av 240 år gamla, kraftiga stammar och knotiga grenverk!

Under vår rundtur ekade kronviltets brunstvrål medan platshjortarna höll ordning i sitt harem och försvarade sitt revir mot utmanare. Ordentliga smällar hördes då hornkronor möttes. Under denna tid kan handjuren tappa uppemot 30% av sin vikt.

Kalldimma och mörker sänkte sig och inramade oss alla i ett fantastiskt skådespel som en grand finale. Denna plats lämnar ingen oberörd!

Vi tackar varandra för en delad och förbrödrande/systrande upplevelse!

Välkomna till vår tur 2018 med en vän/intresserad…

-Hösthälsningar från Styrelsen