Varg-kväll med Nv Skånes Jaktvårdskrets…

Det blev en oblodig kväll, utan rov-byte och hetsande yl, när kretsens medlemmar samlats till möte i kvällningen!
Ett 40-tal flockmedlemmar och intresserade slöt upp till föredrag under ledning av välkände Karl Hedin för att lyssna och lära tillsammans om vargkonflikten, dess utseende, utveckling och orsak, vilket hans föreläsande attacker gav kompetenta och mycket bildliga insikter om. Karl har under de senaste nio åren varit engagerad i ämnet och därutöver som skogsägare och jägare i Bergslagen på bl a egna 22.000 ha skog med goda viltstammar under längre tid än enbart relaterat till vargsituationen.
Karl började med att jämföra terminologin i begreppet Varg- Veum-Problem i skogens ordning. Beskrivande återgavs vargsituationen sedan 1971, rapporter, utredningar och slutsatser i myndighets-sverige samt de två ggr som det ansökts om att inplantera varg utan att beviljas.
Var kom vargarna ifrån för 35 år sedan, undrade Karl med lite plirande och sneda ögon, och funderade vidare på dagens vargar som inplanterade och hybridiserande individer? Vad kan vi veta om släktskap i genanlag och urvargens tid och vad kan vi veta om var den mellansvenska vargen kommer ifrån?
Karl fortsatte kvällen med inlägg om att det inte är enbart vargens förekomst i sig som bör funderas kring, utan även de faktiska problem som arten orsakar i skadehänseende och att menade att den statliga förvaltningen inte klarat sin uppgift. Läget idag beskrevs som problematiskt med få utredare och smal kompetens. Dessa ställs mot ”debattens drivare och ekosofer” (Karls ordval) där uttalad anti-jakt i organiserad mening återfinns men också svagare argumentering som ”gillar inte varg med vill inte att de dödas”.
Kvällen fortsatte sina vindlingar i frågor och svar på ett trevligt och informativt sätt och däremellan även i glada skratt! Efter en skön bensträckare med förnämligt hemlagad fika fortsatte vi samvaron.
Karl pekade på sin samsyn med Svenska Jägareförbundet om en genomtänkt begränsad bevarande-status för arten och angav rimlighet för 15-20 föryngringar, dvs 1-2 per år, och totalt 170-270 individer i rekommenderad stam.
Varg väcker känslor oavsett positionering! Inför avslut av kvällen manades till inte att hålla fokus på ”varg-vän eller motståndare” utan till upprop mot dagens rovdjurspolitik och förvaltning!
Karl Hedin har skrivit egen litteratur och varit med-författare i andra publikationer. Särskilt berättade Karl om ”Lillhärdals-fallet”, där några jägare anklagats för tjuv-jakt på varg, där myndigheters utövandemissar först fällde de anklagade men där sedermera Svea Hovrätt friade de anklagade. Nu får fallet sin fortsättning då de agerande driver frågor för svar vidare till Riksåklagaren (RÅ).
Ni som missade denna kväll skall inte berövas spännande egen läsning utan får själva ta reda på resten! Boken om Lillhärdal kommer vi dock att informera och förmedla mer om inom kort på kretsens hemsida.
TACK – Studiefrämjandet Hbg för gott samarbete och sponsor-ship i detta arrangemang!
TACK – JESSICA COOKIES & CATERING för hjälp och allt gott under kvällen!
TACK – Alexander, styrelsens arrangörsansvarige, för mycket arbete!
TACK – Karl Hedin för att du gav oss tankar och minnen, för ditt engagemang och för att du ville flyga ner till oss i Skåne för en kväll!
TACK – Alla ni som ville komma och som bidrog så trevligt, som vi jägare gör…

Styrelsens sommar-hälsningar genom ordföranden!
Vänligen Lars Hall