VILT i TRAFIKEN…

Skymningstimman är välkänd för jägare, trafikanter och det rörliga friluftslivet! I just denna timma samlades ett 25-tal intresserade för att lyssna och vara en del av det levande samtalet på tema Väg & Vilt som Nv Skånes Jvk arrangerade på välkända Annelunds gård…

Kvällen inleddes med ”mor Lenas” förträffliga höstsoppa runt dukade bord och tända ljus. Nya och välkända ansikten bekantade sig med varandra i vänskaplig stämning.

Fyra engagerade personer ur NVR (Nationella Viltolycksrådet) i Kretsens indelningsområde (Landskrona, Helsingborg, Höganäs, Bjuv, Billesholm och Vegeholm) berättade om vad som händer efter ett larm om en väg/viltolycka. Samtalet blev snabbt ett allas deltagande att ge och få ur mycket samlad erfarenhet. Spännande och beskrivande fick vi ”vara med om dramatiska scenarion” ur verkligheten som gav ny förståelse för vägolyckor och eftersöksperspektiven! Inte minst blev detta till en påtaglig kort tystnad då en mobiltelefon ringde in en pågående/just inträffad viltolycka! Utrustning, specialtränad hund och händelsekedjan från olycka, 112-operatör, kontaktpersoner och jägare i arbete uppvisades och beskrevs. Kvällen lämnade en erkänsla för duktigt arbete, god organisation och trygghet att falla tillbaka på om/när olyckan drabbar. Jaktlag (JL) och Jaktförordning (JF) belystes som en tvingande plikt vid en kollision med många vilt och en självklarhet att ingripa i för att minska lidande och främja säkerhet generellt. På NVR:s hemsida finns mer info att ta del av. Vid jakt gäller dock andra regler för eftersök och på Kretsens hemsida finns en praktisk manual att följa för sådan händelse. Eniga applåder avrundade samtalet innan ”mor Lenas goa kaffe, äppla-gaga och vanilj-klöfs” helt tog över väderkornen!

Om det var tema och framförande, go mad, och trivsam miljö, eller trevliga deltagare som gjorde kvällen till en ny fullträff spelar ingen roll – helheten kommer vi alla att minnas! Bilder hittar du under fliken galleriet!

Tack till alla och välkomna till nästa arrangemang…

Hösthälsningar från Styrelsen